سفارش تبلیغ
صبا
هرگاه تو را به خداى سبحان نیازى است در آغاز بر رسول خدا ( ص ) درود فرست ، سپس حاجت خود بخواه که خدا بزرگوارتر از آن است که بدو دو حاجت برند ، یکى را برآرد و دیگرى را باز دارد . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :0
بازدید دیروز :5
کل بازدید :39347
تعداد کل یاداشته ها : 18
97/3/5
4:50 ص

معتبرترین منابع کارشناسی ارشد کلیه گرایش های پرستاری

نکات مهم درباره منابع کارشناسی ارشد
منابعی که معرفی شده اند حداقل 75 درصد سوالات را پوشش می دهند که برای قبولی شما در شهرهای با رتبه بالا کافی هستند برای مثال ونگ را اگر خوب بخوانید تقریبا سوالی را پیدا نخواهید کرد که از آن نیامده باشد.قانون طلائی درباره منابع این است که حتما آخرین چاپ را داشته باشید که اگر سراغ منابع قدیمی بروید و هر چقدر آن منبع خوب باشد در واقع وقت خود را تلف کرده اید (حداکثر مربوط به 2 یا 3 سال قبل). بهترین افرادی که می توانند منبع معرفی کنند دانشجویان ترم یک کارشناسی ارشد در هر رشته ای هستند که اخیرا مرور جامعی بروی منابع داشته اند. از نظر اساتید هم استفاده کنید. در مجموع تصمیم بگیرید و انتخاب کنید. در مورد چکیده ها فقط آنرا برای داخلی جراحی توصیه می کنم و باید بگم که سعی کنید آنها را در مباحث مختلف با هم مقایسه کنید.
در نهایت تا می توانید تست بزنید تا بتوانید اطلاعات خود را در قالب تست پیاده کنید. اما بصورت تجمعی و یکباره از کل مطلب تا بتواند نتایج واقعی تری را به شما ارائه کند.
پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد
 گرایشهای کارشناسی ارشد آموزش پرستاری شامل  آموزش پرستاری داخلی جراحی، روان پرستاری، بهداشت کودک و خانواده، آموزش مدیریت و آموزش بهداشت جامعه می باشد که این رشته را می توان تا دکتری پرستاری دنبال کرد.
________________________________________
داخلی جراحی 4
منابع رسمی داخلی جراحی:
Brunner and Suddarth's of Medical – Surgical Nursing/ Suzanne C. Smeltzer. 11th ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition
Medical – Surgical Nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7 th ed.- St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition
Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. Al]-8th ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition
منابع غیر رسمی داخلی جراحی:
برونر  یا درسنامه ها
درسنامه جامع پرستاری. ذوالفقاری میترا و همکاران. اندیشه رفیع 1386
پرستاری داخلی جراحی. بلک جویس. جامعه نگر سالمی. 1387
________________________________________
کودکان 2
منابع رسمی کودکان:
Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson. 8th ed- St. Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition
منابع غیررسمی کودکان:
پرستاری کودکان مارلو - وونگ. ردینگ باربارا و همکاران. نیک روان مفرد و همکاران. گلبان. 1388
پرستاری کودکان والی وانگ. ویلی لوسیل. آرزومانیانس سونیا. نشر بشری. 1384
________________________________________
 
بهداشت جامعه 2
منابع رسمی بهداشت جامعه:
Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6th ed- St. Louis : mosby, Last Edition
Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. – 2ed ed. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition
پارک ، جان اورت ، 1928 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی – مولفان جی . ای . پارک . ک . پارکر، برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی – ویرایش هفدهم –تهران : سماط ، آخرین ویرایش
برنامه و راهنمایی ایمن سازی (‌جلد 6 ) . تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش
 
منابع غیر رسمی بهداشت جامعه:
 
مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه. ایلدرآبادی و فاطمه دباغی. سالمی. 1385
کلیات پرستاری بهداشت جامعه. زارعیان آرمین و مداح باقر. سنجش. 1387
 
 
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه critical care nursing
پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بدحال و نیازمند به مراقبت های ویژه, تقویت مبانی مدیریتی, آموزشی, پژوهشی, اخلاق و رفتار حرفه ای, موجبات مراقبت پرستاری, کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می سازد.
________________________________________
پرستاری مراقبتهای ویژه 5
منابع رسمی مراقبتهای ویژه
 
Black , Hawks (2005) Medical – surgi cal nursing Elsevier & saunders
Gonce, Fontaine (2007), critical care nursing Philadelphia , Lippincott
Thelan, urden , Stacey (2007), critical care nursing
woods, etal (2009), cordiac nursing , philadelphia lippincott.
منابع غیر رسمی مراقبتهای ویژه
اصول مراقبتهای ویژه در سی سی یو و آی سی یو و دیالیز. شیری حسین و نیکروان مفرد ملاحت. نوردانش 1388
مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش آی سی یو و سی سی یو و دیالیز. ذوالفقاری میترا و همکاران. نشر سالمی 1388
مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش آی سی یو و سی سی یو و دیالیز. برطبق سرفصل واحد درسی مراقبت پرستاری ویژه دانشجویان پرستاری. عسگری محمد رضا. بشری 1382
پرستاری داخلی جراحی. بلک جویس. جامعه نگر و سالمی. 1387
________________________________________
پرستاری داخلی جراحی 2
 
منابع رسمی پرستاری داخلی جراحی
 
Brunner and Suddarth's of Medical – Surgical Nursing/ Suzanne C. Smeltzer. 11th ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition
Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. Al]-8th ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition
منابع غیر رسمی پرستاری داخلی جراحی
برونر  یا درسنامه ها
درسنامه جامع پرستاری. ذوالفقاری میترا و همکاران. اندیشه رفیع 1386
________________________________________
پرستاری روان 2
منابع رسمی پرستاری روان
Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret- 5th ed. – st Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition
Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition
 
 منابع غیر رسمی روان پرستاری:
روان پرستاری: بهداشت روان. کوشان و واقعی. اندیشه رفیع. 1387
پرستاری بهداشت روان. شریف و همکاران. جامعه نگر 1388
 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه critical care nursing
پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بدحال و نیازمند به مراقبت های ویژه, تقویت مبانی مدیریتی, آموزشی, پژوهشی, اخلاق و رفتار حرفه ای, موجبات مراقبت پرستاری, کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می سازد.
________________________________________
پرستاری مراقبتهای ویژه 5
منابع رسمی مراقبتهای ویژه
Black , Hawks (2005) Medical – surgi cal nursing Elsevier & saunders
Gonce, Fontaine (2007), critical care nursing Philadelphia , Lippincott
Thelan, urden , Stacey (2007), critical care nursing
woods, etal (2009), cordiac nursing , philadelphia lippincott.
منابع غیر رسمی مراقبتهای ویژه
اصول مراقبتهای ویژه در سی سی یو و آی سی یو و دیالیز. شیری حسین و نیکروان مفرد ملاحت. نوردانش 1388
مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش آی سی یو و سی سی یو و دیالیز. ذوالفقاری میترا و همکاران. نشر سالمی 1388
مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش آی سی یو و سی سی یو و دیالیز. برطبق سرفصل واحد درسی مراقبت پرستاری ویژه دانشجویان پرستاری. عسگری محمد رضا. بشری 1382
پرستاری داخلی جراحی. بلک جویس. جامعه نگر و سالمی. 1387
________________________________________
پرستاری داخلی جراحی 2
 
منابع رسمی پرستاری داخلی جراحی
Brunner and Suddarth's of Medical – Surgical Nursing/ Suzanne C. Smeltzer. 11th ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition
Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. Al]-8th ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition
منابع غیر رسمی پرستاری داخلی جراحی
برونر  یا درسنامه ها
درسنامه جامع پرستاری. ذوالفقاری میترا و همکاران. اندیشه رفیع 1386
________________________________________
پرستاری روان 2
Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret- 5th ed. – st Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition
Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition
 
 منابع غیر رسمی روان پرستاری:
روان پرستاری: بهداشت روان. کوشان و واقعی. اندیشه رفیع. 1387
پرستاری بهداشت روان. شریف و همکاران. جامعه نگر 1388
منابع رسمی زبان
 
با توجه به اینکه آزمون کارشناسی ارشد، رقابتی برای سنجش و انتخاب آماده ترین و شایسته ترین افراد از لحاظ علمی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی می باشد، و محدود نمودن این رقابت به تعداد محدودی منبع مشخص فاقد توجیه علمی و منطقی می باشد، لذا معرفی منابع به معنی انحصار و محدودیت آزمون به این منابع نبوده و داوطلبان برای توفیق بیشتر در آزمون ورودی بایستی مطالعات گسترده و متنوع تی را در زمینه های مربوطه داشته و به سطح مناسبی از احاطه و تسلط دست یابند.
در مورد کلیه منابع اعلامم شده آخرین چاپ منبع یا ترجمه آن بایستی مورد استفاده قرار گیرد.
آزمون درس زبان بصورت عمومی، شامل درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح انگلیسی Upper Intermediate (متوسط به بالا) برگزار می شود. لذا جهت آماده شدن برای آزمون فوق الذکر مطالعه کتابهای زیر می تواند مفید باشد:
Reading and thinking in English جلدهای 1 و 2 و 3   
Reading through Interaction  جلدهای 2 و 3   
Expanding Reading skills
Developing Reading skills
Mosaic 1 Reading (intermediate-high intermediate)
 منابع غیر رسمی زبان
 Essential word for TOEFL
 English for Student of Nursing
English for Student of Medicine(I)
زبان نیمه تخصصی شیراز
فصل ششم درسنامه آبی رنگ اسدی نوقابی
زبان تخصصی: ۱-English for students of nursing 2- ESM-1 3- ESM-2 زبان عمومی: (سه جلد) ۱-  one (دو جلد) ۳- Reading and thinking in English 4 - 1- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
دبیرستان تا دانشگاه عباس فرزام 
 


90/7/30::: 8:25 ع